Meditasjon

Gassho meditasjon

Dr.Mikao Usui underviste I Reiki veldig intensivt.

Studenter møttet og praktiserte meditasjon, som heter Gassho.

Det betyr 2 hendene henger sammen uten hjerte.

Meditasjon hjelper til og utvikle intuisjon som hjelper og finne problemer i kroppen.Etter på de brukte andre japanese techniques.

Jeg skal vise dere senere.